วันที่ 10 มิถุนายน 2563 กองนโยบายและแผน ได้เชิญบุคลากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมหารือ กระบวนการ / แนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย สามารถรองรับและตอบสนองการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สำนักคอมพิวเตอร์ได้เสนอแนะกองนโยบายและแผนรวบรวมประเด็นการใช้งานระบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *