เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน ได้ประชุมบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนผลการดำเนินงานของของงานนโยบายและแผน งานงบประมาณและติดตามผลประเมินผล งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ และงานบริหารทั่วไป ในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *