วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประมาณการงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โลห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดทํางบประมาณจากเงินรายได้ ต่อด้วย ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดทํางบประมาณจากเงินรายได้ แหล่งที่มาของรายรับที่นำมาจัดทำงบประมาณเงินรายได้ และทำกิจกรรม Workshop ประกอบด้วย หน่วยงาน มี ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับใด ในการจัดเก็บรายได้ หน่วยงานมีรายได้จากการดำเนินการรายการ วิธีการจัดเก็บรายได้ในปีที่ผ่านมาอัตราในการจัดเก็บรายได้ นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการจัดทำประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม

 

   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *