เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อยกระดับการให้บริการ พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ วิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นเป็นการดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงาน โดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล และบุคลากรกองนโยบายและแผน จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้บริหารที่เป็นวิทยากร พร้อมกับได้ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *