เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผน ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์รวมทั้งแหล่งข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการจะได้นำหลักเกณฑ์มาจัดทำ(ร่าง)กรอบอัตรากำลังดังกล่าวต่อไป

    

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *