วันที่ 15 มิถุนายน 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 และกองนโยบายและแผนทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์รวมทั้งแหล่งข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  (สไลด์ ประกอบการประชุม)

       

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *