กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสร้างการตลาดบนโซเชียลมีเดียอ่านต่อ…

กิจกรรมการปลูกกัญชาและการแปรรูป ตำบลชีวาน อำเภอพิมอ่านต่อ…

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์ ผู้จัอ่านต่อ…

กิจกรรมย่อยที่ 1 การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวสายบุอ่านต่อ…

กิจกรรมย่อยที่ 2 “การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัอ่านต่อ…