กิจกรรมย่อยที่ 1 การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวสายบุอ่านต่อ…

กิจกรรมย่อยที่ 2 “การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัอ่านต่อ…