เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564   คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และผู้รับจ้างงานกลุ่มตำบลหนองบัวน้อย  ร่วมกันจัดกิจกรรม U2T- COVID WEEK   ณ  ตำบลหนองบัวน้อย  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีกิจกรรมดังนี้

Step ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย  กำจัดเชื้อ  ขจัดภัยโควิค  โดยการทำความสะอาดโรงเรียน พื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างความปลอยภัยให้ชุมชน

Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิค  โดยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิค -19 และการฉีควัคซีน    เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการฉีควัคซีน

Step ที่  3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิค-19  โดยการมอบอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย  ผู้ใหญ่บ้าน  และตัวแทนชุมชน